Wrocbal amatorskie ligi piłkarskie
Menu

Przepisy Gry


Przepisy gry w rozgrywkach WROCBAL są identyczne jak te organizowane przez PZPN z kilkoma jednak wyjątkami :
1. Skrócony czas gry oraz zmniejszona liczba zawodników na boisku (opisano poniżej)
2. Zawodnicy wprowadzają piłkę z autu do gry nogą z lini autowej
3. Brak "spalonych"
4. Brak "autów bramkowych" - (opisano poniżej: "rzut od bramki")
5. Zmiany lotne (dokonywane tylko i wyłącznie w strefie zmian wyznaczonej przez sędziego)
5. Kary czasowe 2 i 5 minut dla zawodników za niesportowe zachowanie (opisano poniżej)
6. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie
7. Obowiązują jednolite koszulki z widocznymi numerami na koszulkach (jednolite spodenki nie są wymagane)
8. Obowiązuje gra w obuwiu dostosowanym do gry na sztucznej trawie (zakazuje się gry w tzw "wkrętach")

Szczegółowe przepisy gry w piłkę nożną organizowanych przez Wrocbal :
I. BOISKO

1. Rozgrywki odbywają się na boisku sportowym o sztucznej nawierzchni oraz powierzchni nieco mniejszej od wymiarowego boiska do piłki nożnej.

2. Zespoły występują w siedmioosobowych składach (bramkarz + sześciu zawodników w polu).

- Gra może być rozpoczęta w sytuacji gdy drużyna liczy minimum 5 zawodników.

- Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska (zawodnicy wykluczeni nie mogą powrócić do gry) w którymkolwiek zespole pozostanie mniej niż pięciu zawodników, zawody należy zakończyć.

- Ilość zmian zawodników z pola podczas trwania zawodów jest nieograniczona. Zawodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolejnej zmiany. Zmiany mogą odbywać się tylko w określonej przez sędziego strefie zmian. Zawodnik wchodzący nie może wejść na boisko wcześniej niż zawodnik je opuszczający, całkowicie nie przekroczy lini bocznej boiska.

- Bramkarz może zmienić się z każdym zawodnikiem, jednak następuje to jedynie w czasie przerwy w grze i zawsze za zgodą sędziego.

3. Czas gry 2 x 20 min z 5 minutową przerwą.

- sędzia może opóźnić rozpoczęcie spotkania maksymalnie 5 minut od wyznaczonego terminu.

4. Zawodnicy muszą występować w strojach sportowych (koszulki w jednakowych kolorach z widocznymi numerami zawodników) i w obuwiu sportowym przystosowanym do gry na sztucznej nawierzchni (wykluczona jest gra w butach "wkętach")

Zawodnik nie może nosić na sobie czegokolwiek, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu jego lub innych zawodników (okulary, łańcuszki, bransoletki, zegarki, sygnety)

 

II. PRZEPISY

 

1. W czasie gry zabrania się:

2. Rzut karny

Punkt karny wyznacza się w odległości 9 metrów od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

3. Rzut wolny bezpośredni

Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika - bramka jest uznana.

4. Rzut wolny pośredni

Bramka może być zdobyta jedynie wtedy, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki dotknie innego zawodnika.

4.1

Mur ustawia drużyna broniąca i musi być oddalony od piłki minimum 5 metrów (dotyczy rzutów wolnych oraz rzutów rożnych)

5. Naruszenia /sankcje

5.1. Zawodnik zostaje napominany jeśli:

5.2. Zawodnik zostanie ukarany karą czasową np. 2 i więcej (wedle uznania sędziego), jeżeli popełni jedno z

następujących przewinień:

Za jakiekolwiek z powyższych przewinień przyznany jest drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni z miejsca wykroczenia.

Jeżeli było to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

6. Przewinienia karane wykluczeniem z gry

Zawodnik musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwoną kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień:

6.1. zachowuje się w sposób wybitnie niesportowy (gestem lub słownie krytykuje oraz okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego).

6.2. zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny.

6.3. po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym napomnieniem.

6.4. pluje na przeciwnika lub inną osobę,

6.5. używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,

6.6. pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką / nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym /,

6.7. pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

6.8. Za powtarzające się w/w zachowanie organizator może wykluczyć z rozgrywek danego zawodnika /drużynę (bez możliwości zwrotu wpisowego ).

„Żółta kartka” jest traktowana jako kara minutowa wykluczająca zawodnika z gry przez okres 2 minut. W okresie odbywania kary przez ukaranego zawodnika w jego miejsce na placu gry nie może pojawić się inny zawodnik. Ukarany zawodnik może powrócić na plac gry przed upływem 2 minut tylko w przypadku gdy jego zespół utraci bramkę. W przypadku gdy zostanie ukaranych więcej niż jeden zawodnik z jednej drużyny, po stracie bramki na plac gry powraca tylko jeden zawodnik. Gdy żółtą kartką napomniany zostanie zawodnik rezerwowy, boisko musi opuścić jeden z zawodników znajdujących się na boisku. Gdy żółtą kartką zostanie napomniany bramkarz, plac gry może opuścić zawodnik z pola a bramkarz pozostaje na boisku. Druga żółta kartka jest jednoznaczna z ukaraniem zawodnika czerwoną kartką, jest ona jednak traktowana jako kartka żółta i zawodnik odbywa karę dwóch a nie pięciu minut.

„Czerwona kartka” jest traktowana jako kara minutowa wykluczająca zawodnika do końca danego spotkania. Jeśli drużyna ukaranego zawodnika utraci bramkę przed upływem 5 minut, nie może uzupełnić składu poprzez wprowadzenie do gry innego zawodnika – ukarany musi odbyć swoją karę do końca meczu. Po upływie 5 minut, drużyna uzupełnia skład.

Jeżeli gra została przerwana celem wykluczenia zawodnika za przewinienie 1 lub 5, a nie popełniono jakiegokolwiek innego naruszenia przepisów gry, wznawia się ją rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przewinienia.

Jeżeli nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca gdzie nastąpiło przewinienie.

 

WAŻNE!

W przypadku czynnego znieważenia sędziego lub zawodnika drużyny przeciwnej (uderzenie, pchnięcie, oplucie itp.), sędzia natychmiast zakończy zawody. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

Zawodnik, który popełnił powyższe przewinienie jest wykluczony z dalszych gier do czasu podjęcia odpowiedniego rozstrzygnięcia przez organizatora zawodów.

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia za niesportowe zachowanie zawodnika wobec sędziego lub innego zawodnika”.

Rozstrzygnięcia

 

7. Czerwona kartka, sankcje

Zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.

Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 5 minut od momentu wykluczenia ukaranego zawodnika.


Długość kary dla zawodnika na kolejne mecze ligowe ustala organizator wraz z koordynatorem rozgrywek oraz arbitrem prowadzącym to spotkanie.

8. Rzut z autu

Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry przez zawodnika.

Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki.

Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną.

Rzut z autu wykonuje się nogą z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną stawiając ją na linii.

8.1 Wykonawca rzutu z autu:

Zawodnicy drużyny przeciwnej:

8.2. Postępowanie:

8.3. Naruszenia / sankcje

Wprowadzenie piłki z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:

 

9. Rzut od bramki – wznowienie od bramki

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.

Bramkarz wznawia grę zawsze tylko ręką. Zagranie nogą przy wznowieniu jest dozwolone tylko i wyłącznie gdy piłka znajduje się na ziemi, nie odbija się i nie kozłuje, wówczas jest ona już w grze i zawodnik drużyny przeciwnej ma prawo do jej przejęcia. Zabrania się bezpośredniego wykopywania piłki z rąk oraz po koźle z tzw. "dropsa". W przypadku gdy bramkarz nie dostosuje się do tego przepisu, sędzia dyktuje rzut wolny pośredni z linii pola karnego. Przepis ten nie dotyczy rozgrywek futsalowych.

9.1. Rzut od bramki przyznaje się, gdy:

podłożu jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.

9.2. Postanowienia:

9.3. Naruszenia / sankcje

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, piłka nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika drużyny przeciwnej bramkarz nie może chwycić piłkę

rękoma.

rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

10. Piłka poza grą

Piłka jest poza grą, gdy:

·gra została przerwana przez sędziego,