Sklep

OFC - ważne informacje organizacyjne!

Co sezon przypominamy o kilku istotnych kwestiach organizacyjnych dotyczących danych rozgrywek. Nieco inaczej sprawy się mają w lidze siedmioosobowej, zgoła inaczej na futsalou, a jeszcze inaczej w lidze pod balonem. Drużyny przystępująca do naszych rozgrywek, a więc nie tylko osoby, która drużynę zgłaszały, ale każdy zawodnik w niej grający jest zobowiązany znać i respektować regulamin. Ten regulamin zaakceptował przecież przez dołączenie do rozgrywek. Udział w lidze wiąże się także z akceptacją regulaminu obiektów, na których rozgrywane są mecze. Przypomnimy więc, najważniejsze punkty regulaminowe.

 

STROJE, OBUWIE, ZNACZNIKI I INNE WAŻNE INFORMACJE:

§ 3
Ubiór zawodników

>>> STROJE <<<

1. Wszystkie drużyny biorące udział w rozgrywkach mają obowiązek występowania w jednakowych strojach sportowych z różnymi numerami na plecach. W przypadku braku jednakowych strojów, drużyna musi posiadać przynajmniej koszulki w jednakowych kolorach z różniącymi się od siebie numerami.

Chociaż stroje przedstawione na poniższej grafice znajdują się w obrębie koloru zielonego to jednak nie są to jednolite barwy. Jest to zatem nieregulaminowy ubiór.

Dla porównania poniżej przedstawiamy stroje (koszulki), które są zgodne regulaminem.

2. W przypadku nieposiadania jednakowych strojów sportowych z widocznymi numerami, koordynator lub sędzia zawodów ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy nie spełniają tego wymogu.


>>> ZNACZNIKI <<<

3. W przypadku gdy obie drużyny przystępują do meczu w koszulkach, w takich samych kolorach, o tym która drużyna wystąpi w znacznikach decydują koordynator lub sędzia zawodów. Pod uwagę będzie wówczas brana (w kolejności): kompletność strojów obu drużyn, następnie liczba zawodników w drużynie. Jeśli na tej podstawie nie uda się wyznaczyć zespołu to o tym, który z nich wystąpi w znacznikach zdecyduje losowanie.

4. Stroje bramkarzy muszą różnić się kolorystycznie od strojów zawodników obu drużyn rozgrywających mecz.


>>> OBUWIE <<<

5. Podczas rozgrywek na sztucznej trawie zabrania się gry w obuwiu z wkręcanymi korkami metalowymi lub plastikowymi.

6. Podczas rozgrywek zimowych zawodnicy mają obowiązek występować tylko w obuwiu, które jest wymagane przez zarządcę obiektu.

W lidze OFC na obiekcie Kłokoczyckiej nie ma zakazu gry w korkach. Na balonie Olimpijskim taki zakaz jest. Można więc grać tylko i wyłącznie w piłkarskim obuwiu sportowym z płaską podeszwą, np. szutrówki, turfy, halówki. Zawodnicy, którzy nie będą posiadać odpowiedniego obuwia - mogą nie być dopuszczeni do gry.

 

 Dopuszczalny rodzaj podeszwy (lub obuwie z płaską podeszwą):

 Niedopuszczalny rodzaj podeszwy (oraz tzw. "lanki" i "wkręty"):


>>> NAPOJE DLA UCZESTNIKÓW <<<

Dzięki współpracy z dystrybutorem wody pitnej - Ustronianka organizator zapewnia zawodnikom wodę do picia. Jest ona dostępna przy stoliku koordynatora. 


>>> PROTOKOŁY MECZOWE <<<

Regulamin: "Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny, kierownik lub trener jest zobowiązany zgłosić się do koordynatora lub sędziego zawodów celem wypełnienia protokołu meczowego. W przypadku niewypełnienia protokołu drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu. Protokół uznaje się za wypełniony gdy będą w nim zaznaczeni zawodnicy, którzy wezmą udział w meczu wraz z wpisanymi numerami jakie będą widniały na ich koszulkach w czasie tego spotkania. Protokół należy przekazać koordynatorowi lub sędziemu najpóźniej na 5 minut przed rozpoczęciem spotkania."

Pod balonem na Kłokoczycach stanowiska koordynatora znajduje się tuż za linią środkową boiska od strony ściany balonu. W przypadku balonu Olimpijskiego koordynator znajduje się albo przy wejściu na obiekt po lewej stronie albo od tego sezonu na górze, na balkonie.


>>> KARTKI I SANKCJE <<<

Żółta kartka, sankcje:

- zawodnik ukarany żółtą kartką może wejść do gry po upływie 2 minut.
- zawodnik ukarany drugą żółtą kartką i w konsekwencji czerwoną nie może już wejść do gry. Zawodnik rezerwowy w tym wypadku może pojawić się na boisku po upływie 2 minut od momentu wykluczenia ukaranego zawodnika.
- zawodnik ukarany dwoma żółtymi kartkami i bezpośrednią czerwoną nie zostaje zawieszony na kolejne mecze ligowe.
- po otrzymaniu trzech żółtych kartek zawodnik zostanie zawieszony na jeden mecz. Po otrzymaniu kolejnych dwóch żółtych kartek zawodnik zostaje zawieszony na kolejny mecz. Za niedopuszczenie do gry nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika odpowiedzialni są: kierownik, trener lub kapitan drużyny.

Czerwona kartka, sankcje:

- zawodnik wykluczony, nie może powrócić do gry ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
- zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 5 minut od momentu wykluczenia ukaranego zawodnika.

Długość kary dla zawodnika na kolejne mecze ligowe ustala komisja dyscyplinarna rozgrywek przy konsultacji z sędzią i koordynatorem, którzy prowadzili mecz, w którym nałożona została kara. 

Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony:

a) jeden mecz - faul taktyczny (akcja ratunkowa) lub umyślne zagranie ręką, które uniemożliwia drużynie przeciwnej stworzenia realnej szansy na zdobycie bramki;
b) dwa mecze - pozostałe przypadki;
c) trzy i więcej meczów - wybitnie niesportowe zachowanie lub przewinienie, obrażanie sędziego, zawodników przeciwnej jak i własnej drużyny oraz kibiców i innych osób przebywających na obiekcie, na którym rozgrywane są zawody;
d) całkowite wykluczenie z rozgrywek - uderzenie lub umyślne kopnięcie przeciwnika celem "wymierzenia sprawiedliwości", groźby karalne i zarzuty korupcyjne pod adresem sędziego lub innych uczestników zawodów. O długości wykluczenia decyduje organizator.

- Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów, rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia  (żółtej kartki) lub  wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.

- W przypadku gdy zawodnik odbywa karę zawieszenia kilku spotkań za wykluczenie (czerwona kartka, lub trzecia żółta kartka), którekolwiek ze spotkań w czasie odbywania przez niego kary zostanie zweryfikowane jako walkower, spotkanie takie wliczane jest na poczet zawieszenia.

- Organizator ma prawo do dodatkowego zawieszenia zawodnika na jedno lub więcej spotkań w przypadku, gdy ten w sposób niesportowy wyraża swoje niezadowolenie przebywając na ławce kar po otrzymaniu dwóch żółtych lub czerwonej kartce, również w sytuacji gdy czyni to w trakcie lub po zakończeniu spotkania.
 

>>> PIŁKI DO GRY <<<

§ 3.Zasady rozgrywek

- Na każdym meczu Organizator powinien zapewnić możliwość gry dwiema piłkami, w przypadku gdy piłka, która jest w grze opuści boisko, do gry można wprowadzić drugą piłkę chyba, że sędzia prowadzący zawody nie wyrazi na to zgody i nakaże udać się po tę, która opuściła plac gry. Jeśli do gry zostanie wprowadzona druga piłka, to po tę, która opuściła plac gry musi udać się rezerwowy zawodnik tej drużyny, której gracz jako ostatni ją dotknął.

- W przypadku, gdy jedna z drużyn nie posiada zawodników rezerwowych, po piłkę, która opuściła plac gry, w myśl zasadom fair-play powinien udać się zawodnik rezerwowy drużyny przeciwnej. Jeżeli zawodnicy drużyny przeciwnej nie wykażą chęci współpracy, sędzia zawodów ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki. Sędzia nie ma też obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
 
- W przypadku, gdy obie drużyny nie posiadają zawodników rezerwowych to sędzia ma prawo do korzystania tylko z jednej piłki a kiedy opuści ona plac gry, muszą się po nią udać zawodnicy biorący udział w zawodach. W tej sytuacji sędzia również nie ma obowiązku doliczania czasu gry jeśli piłka nie wypadnie za ogrodzenie boiska.
 

>>> STREFY ZMIAN <<<

Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się w strefach zmian, które na dwóch wynajmowanych przez nas obiektach znajdują się w innych miejscach. Pod balonem przy Paderewskiego strefy te umiejcowione są za liniami końcowymi, koło bramek. Na Kłokoczycach z kolei przy linii bocznej na własnych połowach w okolicy stolika koordynatora. Zawodnik nie może wejść na boisko czy też z niego zejść w innym miejscu niż wyznaczona jest strefa zmian. Tylko zmiany wymuszone kontuzjami, gdy zawodnik nie jest w stanie opuścić boiska wbiegając do strefy mogą być dokonane w miejscu, którym nastąpiło zdarzenie.

 

>>> ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW <<<

1. Okienka transferowe w sezonie Zima 2022/2023:

a) pierwsze "okienko transferowe": zgłoszenia kolejnych zawodników poprzez uzupełnienie składu można dokonywać w terminie do dnia 13 stycznia 2023.

b) Jokerzy - każda drużyna może zgłosić dwóch, dodatkowych zawodników z pola, tzw. "jokerów", ale może z nich skorzystać od tego momentu, tylko w przypadku poważnych problemów kadrowych, które będą uniemożliwiały grę w pełnym składzie. Nowi zawodnicy do gry zostaną uprawnieni o ile w meczu obok któregoś z nich wystąpi maksymalnie sześciu, lub obok obu zgłoszonych, wystąpi maksymalnie pięciu zawodników z wcześniej zgłoszonej kadry. W przeciwnym wypadku traktowani oni będą jako nieuprawnieni do gry. Jeśli warunek ten zostanie spełniony w kolejnych spotkaniach "jokerzy" będą już traktowani jako pełnoprawni członkowie drużyny. Jokerów można zgłosić w każdym momencie trwania rozgrywek, jednak z tego przywileju można skorzystać tylko raz w sezonie, zgłaszając jednoczesnie obu zawodników, tzw. Jokerów. Obaj zgłoszeni zawodnicy nie muszą jednak wystąpić jednocześnie w jednym meczu, drugiego Jokera można wprowadzić do gry w innym spotkaniu, w którym zajdzie taka potrzeba, zachowując przy tym warunki zawarte w tym podpunkcie.

c) Bramkarze - jednym z wyjątków są osoby bramkarzy. Bramkarza można dogłaszać w każdym momencie sezonu, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze musi być to zawodnik, który nie rozegrał ani jednego meczu w obecnym sezonie, w barwach innej drużyny. Po drugie w składzie drużyny musi być miejsce na dopisanie bramkarza (maksymalna ilość zgłoszonych zawodników to 20). Jeśli tego miejsca nie ma to wtedy trzeba z bieżącej kadry wykreślić zawodnika, który nie rozegrał do tej pory ani jednego spotkania. Bramkarz zgłoszony w ten sposób (nie jako joker) może grać tylko i wyłącznie na pozycji bramkarza. Zawodnika występującego na tej pozycji można dopisać na miejscu spotkania, kilkanaście minut przed meczem, podając jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Trzeba jednak później, w przeciągu 24 godzin, dosłać aktualny formularz zgłoszeniowy, z wprowadzonymi zmianami na organizator@wrocbal.pl.

 

>>> ZAWODNICY NIEUPRAWNIENI DO GRY <<<

§ 2
Organizacja rozgrywek

- Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania w trakcie zawodów dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie koordynatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej):

a) w przypadku nieokazania dokumentu tożsamości, zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego zespół może zostać ukarany walkowerem;
b) sprawdzenie tożsamości zawodników może odbyć się przed rozpoczęciem meczu, w trakcie przerwy między połowami oraz po zakończonym spotkaniu;
c) drużyna wnioskująca o sprawdzenie drużyny przeciwnej powinna zgłosić ten fakt Organizatorowi lub koordynatorowi zawodów nie później niż przed zakończeniem danego spotkania;
d) sprawdzanie dokumentów przebiega pod opieką koordynatora lub sędziego i nie powinno odbyć się później niż 15 minut po zakończeniu spotkania.


>>> POMECZOWE PROTESTY <<<

- Wszelkie protesty dotyczące rozegranego meczu mogą zostać złożone nie później niż 24 godziny od jego zakończenia. Protesty mogą być składane tylko i wyłącznie na adres mailowy Organizatora: organizator@wrocbal.pl Po upływie wyznaczonego terminu protesty nie będą rozpatrywane. W przypadku udowodnienia w tym czasie, gry nieuprawnionego zawodnika w drużynie przeciwnej, Organizator ma prawo zweryfikować spotkanie jako walkower na korzyść drużyny wnoszącej protest.

- Pod każdą meczową relacją, na samym jej dole podany jest adres e-mail do koordynatora będącego autorem opisu. Wszelkie protesty meczowe dotyczące źle wprowadzonych statystyk czy obiekcji dotyczących opisu proszę kierować mailowo pod podany adres.

 

 

 

 

Główny koordynator - Michał Pondel
m.pondel@wrocbal.pl