Sklep

Formularze zgłoszeniowe i okienka transferowe

Informujemy, że w Regulaminie naszych rozgrywek zaktualizowane zostały daty nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz umożliwiające wprowadzenia tzw. "Jokerów", w edycjach zimowych. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

 

Zmiany w Regulaminie i przepisach gry w związku z pandemią COVID-19

1. Wypełnione Formularze zgłoszeniowe z aktualną na ten sezon listą zawodników należy przesłać maksymalnie do dnia 24 listopada 2021.

2. Dodatkowe okienka transferowe w sezonie Jesień 2021:

a) pierwsze "okienko transferowe": zgłoszenia kolejnych zawodników poprzez uzupełnienie składu można dokonywać w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku (liga futsalowa) oraz do dnia 15 stycznia 2022 roku (liga szóstek - Wrocbal OFC).

b) Jokerzy - drugie "okienko transferowe": w dniach 7-10 lutego 2022 (liga futsalowa) oraz 17-19 lutego 2022 (liga szóstek - OFC) drużyna może zgłosić dwóch, dodatkowych zawodników z pola, tzw. "jokerów", ale może z nich skorzystać od tego momentu, tylko w przypadku poważnych problemów kadrowych, które będą uniemożliwiały grę w pełnym składzie. Nowi zawodnicy do gry zostaną uprawnieni o ile w meczu obok któregoś z nich wystąpi maksymalnie szesciu, lub obok obu zgłoszonych, wystąpi maksymalnie pięciu zawodników z wcześniej zgłoszonej kadry. W przeciwnym wypadku traktowani oni będą jako nieuprawnieni do gry. Jeśli warunek ten zostanie spełniony w kolejnych spotkaniach "jokerzy" będą już traktowani jako pełnoprawni członkowie drużyny.

3. Pozostałe przepisy określone w poniższym Regulaminie pozostają bez zmian.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kolejnych zmian, jeśli te będą od niego wymagane w wyniku wprowadzenia nowych rozporządzeń Rady Ministrów.